Varukorg

Hållbarhet för oss på Copter

Vi vet att vi kan bidra till en bättre värld – här är några viktiga områden.

Vi vet att världen behöver lite hjälp. Vi vet också att vi kan hjälpa till. Även om vi inte är så stora – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra partners och kunder kan göra skillnad. Kanske inte fullt ut idag. Men vi har tagit våra första steg.

Grundarna av bolaget brann tidigt för frågorna, men ännu viktigare är att vi hittat ett affärsmässigt sätt att arbeta med hållbarhet som är till nytta för både samhälle, planet, kunder och ägare. Och vi som arbetar på Copter älskar att känna att vi bidrar. För oss är det en win-win-win-situation.

Hållbar värdekedja – vi är (än så länge) beroende av våra leverantörer.

Vi strävar efter att göra så hållbara produkter vi kan. På alla sätt. Förutom att de skall hålla så ska de även klara tuffa miljökrav och andra krav som kan ställas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I dagsläget har vi inte någon egen materialframställning och därför är vi helt beroende av våra leverantörer och underleverantörer. Men, vi har ett aktivt och ständigt pågående arbete där vi letar nya material och leverantörer där hållbarhet spelar en stor och viktig roll.

Vi arbetar också ständigt med att förbättra vår leverantörskedja och arbeta med leverantörer i vårt närområde.

I andra ändan arbetar vi aktivt med att uppmuntra och förenkla för våra kunder och kunders kunder att kunna återvinna våra produkter när de inte längre tjänar sitt syfte.

Cirkularitet – vi sneglar kärleksfullt på det slutna systemet

Cirkularitet är en fråga som vi inte minst ur ett affärsperspektiv sneglar mycket på. Det handlar om att förbereda oss för att en affärsmodell där våra produkter ingår i ett slutet system. Det innebär att alla beståndsdelar kommer från återvunnet eller förnybart material.

Copter AB - Historiska hållbara initiativ

För oss på Copter är hållbarhet viktigt och har alltid varit viktigt. Hur kan vi som företag och enskilda individer bidraga till en hållbarare värld – DET är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi på Copter är oerhört stolta över det hållbarhetsarbete vi gjort hittills och det vi kommer att göra. Nu är det dags att visa våra kunder och konsumenter vad vi gör så att ni också får vara med på vår gemensamma resa. Vi har redan tagit många initiativ till en hållbarare värld – något vi är väldigt stolta över.

2009

 • Egen produktion och förpackning av Original FIlm
 • Lokal leverantör av konsumentförpackning
 • Lokal förproduktion av förpackning till klockor

2010-2013

 • FSC-märkta konsumentförpackningar
 • FSC-märkta transportkartonger
 • Automatisk förpackningslinje i Kumla
 • Källsortering i produktion och kontor

2021

 • Bytte cleaning kit i tyg till papper (glas)
 • Bytte sticker i plast till papper
 • FSC-märkta klockförpackningar
 • Byte av putsduk i tyg till papper

2022

 • Återvunnet papper runt glasartiklarna istället för plast
 • Reducerat 40% av plasten i vår sprayflaska
 • Glasliner-sticker, byte från plast till papper
 • Copters nya kultur med värdeord
 • Tydliga interna ansvarsområden
 • Svanenmärkt papper i instruktioner

Resan fortsätter givetvis

Vårt mål är att fortsätta vår hållbarhetsres och lägga till ytterligare initiativ för att stödja de globala målen för hållbar utveckling. Vi behöver alla anstränga oss för att göra världen lite bättre

2010-2013

 • FSC-märkta konsumentförpackningar
 • FSC-märkta transportkartonger
 • Automatisk förpackningslinje i Kumla
 • Källsortering i produktion och kontor

2022

 • Återvunnet papper runt glasartiklarna istället för plast
 • Reducerat 40% av plasten i vår sprayflaska
 • Glasliner-sticker, byte från plast till papper
 • Copters nya kultur med värdeord
 • Tydliga interna ansvarsområden
 • Svanenmärkt papper i instruktioner

2009

 • Egen produktion och förpackning av Original FIlm
 • Lokal leverantör av konsumentförpackning
 • Lokal förproduktion av förpackning till klockor

2021

 • Bytte cleaning kit i tyg till papper (glas)
 • Bytte sticker i plast till papper
 • FSC-märkta klockförpackningar
 • Byte av putsduk i tyg till papper

Resan fortsätter givetvis

Vårt mål är att fortsätta vår hållbarhetsres och lägga till ytterligare initiativ för att stödja de globala målen för hållbar utveckling. Vi behöver alla anstränga oss för att göra världen lite bättre

Vår hållbarhetsresa

Vår vision är att ”Copter ska hjälpa alla att skydda sina skärmar mot skador - bra för oss, bra för dem och bra för miljön”.

Resan startade redan när vi grundades 2009 och vi har alltid försökt tänka på miljön. Det var därför vi producerade och förpackade vår Original Film i Kumla, Sverige - redan från start.

I över 13 år har vi arbetat för att vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara – givetvis fortsätter den resan som en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Varför gör vi detta – svaret är enkelt, vi måste!

För oss på Copter är hållbarhet viktigt och har alltid varit viktigt. Hur kan vi som företag och enskilda individer bidraga till en hållbarare värld – DET är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi på Copter är oerhört stolta över det hållbarhetsarbete vi gjort hittills och det vi kommer att göra. Nu är det dags att visa våra kunder och konsumenter vad vi gör så att ni också får vara med på vår gemensamma resa. Vi har redan tagit många initiativ till en hållbarare värld – något vi är väldigt stolta över.

För att vi på Copter ska nå ut med budskapet kring vårt hållbarhetsarbete behövde vi hjälp av experter som kan det här med global hållbarhet.

Vi har arbetat med verktyget WhyWay – Sustainability Strategy Board™ från Allies, där Daniel Steinholtz och Beata Pontén tillsammans med Almi har spelat en viktig roll. Arbetet har handlat om hur Copters hållbarhetsarbete kan stödja FN’s 17 Globala Hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under 2022 har Copter har deltagit i flera hållbarhets-workshopar där resultatet är vad du kan se här.

Hur och vad har vi gjort

Under vart och en av de 6 huvudområden finns det 36 underområden att fokusera på, Copter har valt ut 7 av dessa.

Copter har valt att arbeta med ALLA hållbarhetsområden som finns med i Agenda 2030.

Till dessa 7 underområden finns det 169 SDG’er, Sustainable Development Goals. Copter har valt att fokusera och arbeta vidare med 8 av dessa SDG’er där vi anser att vi kan bidra till en hållbar utveckling i världen.

Här nedan ser du vad vi arbetar med just nu och vad vi har i vår plan i Copters hållbarhetsresa.

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

sv_SESwedish