Sekretessfiltret kan vara på eller av.

Valet är ditt tack vare 2-vägs mikrolamellteknik.

 

Mikrolamellskiktet i sekretessfiltrets mitt gör att du kan justera visningsvinkeln.
Ändra bara enhetens orientering från stående till liggande. I stående läge säkerställer
den smala visningsvinkeln på 30° att din privata information bara kan ses av dig.
Människor bredvid dig ser bara en mörk skärm. I liggande läge gör den vidare vinkeln
på 60° att du kan dela information med människor bredvid dig.

Copter Privacyfilters yta har en speciell beläggning som fångar det yttre ljuset och
förebygger reflektioner. Detta gör att skärminnehållet blir lätt att läsa.

Copter Privacyfiltret är enkelt att sätta fast. Det skapar en barriär och skyddar
skärmen mot dagligt slitage. Filtret är även lätt att ta bort och lämnar inga klibbiga
märken på skärmen.